BILOPPRETTING

ERFARING | TRYGGHET | KVALITET

Biloppretting Markveien Karosseri

BILOPPRETTING

– MK sørger for sikker biloppretting

MK har behandlet over 40.000 bilskader siden 1971. Den ekspertisen kommer våre kunder tilgode gjennom at vi oppretter deres kjøretøy med med topp presisjon og service. Det er av en grunn at MK har noen av de mest fornøyde privat og bedriftskunder som anbefaler oss videre.

Når du først har vært uheldig å ha bulket bilen, har du behov for profesjonell hjelp. Måten bilen blir gjenoppbygd på, har en stor innvirkning på sikkerhet, og ikke minst annenhåndsverdi av bilen. MK har kunnskapen og erfaringen som kreves for reparere bilen i henhold til de standard bilprodusenten følger. Vi utfører sikre bilskadereparasjoner!

SIKRE BILSKADEREPARASJONER

– Vi følger bilfabrikatens anvisninger

Markveien Karosseri arbeider med sikre bilskadereparasjoner som skal sikre at bilens originale sikkerhet ivaretas i forbindelse med alle reparasjoner. Alle bilprodusenter har utarbeidet teknisk informasjon og reparasjonsmanualer, og det er viktig for oss å følge de kravene om å etterleve produsentens anvisninger.